SAKITAMA International Academy Facebook Page INSTAGRAM

CÁCH LIÊN LẠC

Để biết rõ thêm về thông tin của trường, xin vui lòng gọi đến số điện thoại hoặc mẫu dưới đây

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

Vui lòng nhập thông tin và nội dung yêu cầu cần thiết vào từng ô trống dưới đây. Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích khác. Trước khi gửi, vui lòng xem trước chính sách bảo mật thông tin cá nhân.
Tùy thuộc vào trạng thái yêu cầu và nội dung câu hỏi mà bạn có thể nhận được một khoảng thời gian để trả lời. Xin vui lòng nhanh chóng điền thông tin.
Mục "※ Bắt buộc" là kí hiệu bắt buộc phải điền thông tin. Nếu bạn không điền vào thì bạn không thể gửi thông tin. Các mục không phải là "※ bắt buộc" thì có thể tùy chọn điền.
Nếu bạn sử dụng e-mail qua điện thoại , trường hợp không nhận được e-mail thì hãy kiểm tra lại phần cài đặt.
 

ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC

Tel. 048-577-4370

NHẬP NỘI DUNG

HỌ VÀ TÊN ※必須
E-MAIL ※必須
SỐ ĐIỆN THOẠI
--
ĐỊA CHỈ
NỘI DUNG HỎI ※必須